Omega Code

Wersja demonstracyjna Twoje Ceny

Firmy Omega Code oraz Dealavo udostępniły wersję demonstracyjną systemu. Łączy ona możliwości dwóch platform: Gromadzenie informacji o cenach w Internecie – Dealavo Budowania Strategii Cenowych, Dynamic Pricing – Omega Code Pierwsi 2 klienci rozpoczęli testy połączonej usługi.  

Omega Code

Omega Code i Dealavo

Firmy Omega Code oraz Dealavo zawarły w sierpniu 2018 porozumienie w zakresie wspólnej strategii sprzedaży produktów. Dealavo to lider w zakresie usług monitoringu cen i działań w Internecie, z powodzeniem współpracujący z wieloma odbiorcami na rynku polskim i zagranicznym. Omega Więcej…