Wersja demonstracyjna Twoje Ceny

Firmy Omega Code oraz Dealavo udostępniły wersję demonstracyjną systemu. Łączy ona możliwości dwóch platform: Gromadzenie informacji o cenach w Internecie – Dealavo Budowania Strategii Cenowych, Dynamic Pricing – Omega Code Pierwsi 2 klienci rozpoczęli testy połączonej usługi.